ข่าวและกิจกรรม
กรองตามชื่อเรื่อง 
# รายการหัวเรื่อง
1 การอบรมหลักสูตร "การประยุกต์ใช้ฟลาวมันสำปะหลังและฟลาวข้าวในผลิตภัณฑ์ขนมอบ" รุ่นที่ 1 ประจำปี 2560
2 ขอแสดงความยินดีนักวิจัยจากสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้รับรางวัลดีเด่นด้านผลงานวิจัย
3 เข้าร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษ &quot:การขับเคลื่อน Thailand 4.0 จากท่านนายกรัฐมนตรี
4 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา เข้าเยี่ยมชมสถาบันฯ
5 นักวิจัยสถาบันฯ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขากรุงเทพ
6 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
7 ร่วมงานครบรอบวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มก.
8 คณะผู้บริหารจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมประชุมเพื่อสร้างโครงการขับเคลื่อนงานโอท็อปไปสู่ SME
9 การอบรมหลักสูตร "การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากฟางข้าว" ประจำปี 2560
10 ผลงานสร้างสรรค์ ไอเดียรักษ์โลก Thailand Green Design Awards 2017
11 การอบรมหลักสูตร "การนําสารสกัดจากพืชสมุนไพรมาพัฒนาเปนผลิตภัณฑเครื่องสําอางและการตรวจสอบคุณภาพ" รุ่นที่ 2 ประจำปี 2560
12 การอบรมหลักสูตร "การนําสารสกัดจากพืชสมุนไพรมาพัฒนาเปนผลิตภัณฑเครื่องสําอางและการตรวจสอบคุณภาพ" รุ่นที่ 1 ประจำปี 2560
13 การอบรมหลักสูตร "เทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากยางพารา" รุ่นที่ 1 ประจำปี 2560
14 การอบรมหลักสูตร "การเตรียมสารสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรและการตรวจสอบคุณภาพทางเลือก" รุ่นที่ 2 ประจำปี 2560
15 ร่วมพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ ปี 2560
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 18