พิธีถวายสัตย์ปฏิญานเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปี 2553 PDF พิมพ์

"Get the Flash Player" "to see this gallery."

วันที่ 3 ธันวาคม 2553 ผู้อำนวยการ และบุคลากรของสถาบันฯ ได้เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญานเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปี 2553 ถวายเป็นราชสักการะราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2553 ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยได้เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี