สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง

ที่อยู่:
50 ถนนงามวงศ์วาน
ลาดยาว
จตุจักร กรุงเทพมหานคร
10900
ไทย

อีเมล: จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้
โทรศัพท์: 02-942-8600-3
แฟกซ์: 02-562-0338