Version

th en

Link ที่น่าสนใจ

intranetkapi

bannerkm

iconwork3
iconwork4
iconwork7
download70856
kapi50356
iconwork5

Web Link

bannernir03

bannerorchid05

peanut

posaa

แผนปฏิบัติราชการ

plan

Polls

ท่านมีความพึงพอใจในการรับบริการวิชาการ?
 

สำหรับบุคคลากรVinaora Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday58
mod_vvisit_counterYesterday402
mod_vvisit_counterThis week1724
mod_vvisit_counterLast week1840
mod_vvisit_counterThis month5105
mod_vvisit_counterLast month8455
mod_vvisit_counterAll days434717

Online (20 minutes ago): 5
Your IP: 54.145.92.172
,
Today: ส.ค. 19, 2017

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
วิสัยทัศน์หน่วยงาน

วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ มีผลงานเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานสากล เป็นแกนนำในการระดมภูมิปัญญา เพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และให้มีอำนาจต่อรองในประชาคมโลก

วิสัยทัศน์ สถาบันฯ : เป็นหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศ ในการสร้างสรรค์เทคโนโลยี เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชีวมวลทางการเกษตร (Agriculture Biomass) จากผลิตผลเกษตรสู่ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ที่ไม่ใช่อาหาร (Non- Food)

 
การสัมมนา/ประชุม/กิจกรรม PDF พิมพ์
kapi040820171
kapi280420171
kapi040820171
kapi280420171
1/2 
start stop bwd fwd
 
ข่าวและกิจกรรมที่น่าสนใจ PDF พิมพ์

นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมสถาบันผลิตผลเกษตรฯ
ดร.กฤษณพงศ์  กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมและหารือกับผู้บริหารสถาบันผลิตผลเกษตรฯ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อการพัฒนางานด้านวิจัยและงานด้านวิชาการของสถาบันฯ  เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 15.30-18.00 น. และวันพฤหัสบดี ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  เวลา 15.00-17.30 น........รายละเอียดเพิ่มเติม
งานแถลงข่าวโครงการหลวง 48 ประจำปี 2560 
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมงานแถลงข่าวโครงการหลวง 48 ซึ่งทางสถาบันฯได้นำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสารสกัดธรรมชาติ อาทิเช่น ชุดผลิตภัณฑ์จากเจลแต้มสิวเปลือกมังคุด.......รายละเอียดเพิ่มเติม
ผลงานวิจัยเปลี่ยน "แป้งมันสำปะหลังเป็นไฮโดรเจลสารช่วยแตกตัวสำหรับผลิตยาเม็ด" 
นักวิจัยสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้พัฒนากระบวนการผลิต "ไฮโดรเจลจากแป้งมันสำปะหลัง" เพื่อนำไปใช้เป็นวัสดุนำส่งยาในงานด้านเภสัชกรรม ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้ "แป้งมันสำปะหลัง".......รายละเอียดเพิ่มเติม
ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า 
job01 ด้ว ย ส ถ า บัน ค้น ค ว้า แ ล ะ พัฒ น า ผ ลิต ผ ล ท า ง ก า ร เ ก ษ ต ร แ ล ะ อุต ส า ห ก ร ร ม เ ก ษ ต ร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งที่ วิศวกรไฟฟ้า ระดับ ปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 17,520 บาท สังกัด สำนักงานเลขานุการ สถาบัน ผลิตผลเกษตรฯ จำนวน 1 อัตรา....รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากเส้นใยธรรมชาติสู่ตลาดออนไลน์ รุ่นที่ 2 
สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากเส้นใยธรรมชาติสู่ตลาดออนไลน์ กิจกรรมที่ 2 การเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการสิ่งทอสู่ตลาดออนไลน์ รุ่นที่ 2  ภาคกรุงเทพฯและปริมณฑล อบรมในวันที่ 1-2 สิงหาคม 2560 สถานที่อบรมสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร และได้คัดเลือกผู้ที่สามารถเข้ารับการอบรมในครั้งนี้....ประกาศรายชื่อ***
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการสิ่งทอสู่ตลาดออนไลด์" 
วันที่ 29-30 มิถุนายน 2560 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ม.เกษตรศาสตร์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในกิจกรรมที่ 2 เรื่อง "การเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการสิ่งทอสู่ตลาดออนไลด์" รุ่นที่ 1 ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางวารุณี ธนะแพสย์ อดีตท่านผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ เป็นประธานในการเปิดงาน โดยมี ดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล หัวหน้าโครงการฯ........รายละเอียดเพิ่มเติม
นักวิจัยสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตรระดับนานาชาติ ครั้งที่ 19 
เมื่อวันที่ 15-17 มิถุนายน 2560 ดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ และนางสาวประภัสสร รักถาวร นักวิจัยสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตรระดับนานาชาติ ครั้งที่ 19 Food Innovation  2017" และได้นำเสนอผลงานในภาคโปสเตอร์และผลงาน "Lovastation Production by Mamascus purpures using Lighnocellulosic Residues under Solid State Fermentation".....รายละเอียดเพิ่ม
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากยางพารา" 
สถาบันผลิตผลเกษตรฯ จัดอบรมหลักสูตร "เทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากยางพารา" โดยมี ดร.รังสิมา ชลคุป หัวหน้าโครงการฯ ดร.นัฎพร ขนุนก้อน ดร.วีรศักดิ์ สมิทพงศ์ รศ.ดร.รังรอง ยกล้าน  ดร.วิรัญญา แก้ววัฒนะ และคณะ จากห้องปฏิบัติการเทคโนโลยียางพารา เป็นผู้บรรยายและฝึกอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการผลิตผลิตภัณฑ์ยางพารา....รายละเอียดเพิ่มเติม
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การสร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากการปลูกผลไม้เศรษฐกิจ" 
สถาบันผลิตผลเกษตรฯ จัดการอบรมหลักสูตร "เทคโนโลยีการสร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากการปลูกผลไม้เศรษฐกิจ" ประจำปี 2560 โดยมี  ดร.ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร ดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ ดร.สุพนิดา วินิจฉัย ดร.วรรณสิริ วรรณรัตน์ และ ดร.เนตรดาว มุสิกมาศ และคณะ  เป็นผู้บรรยายและฝึกอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านการผลิตกล้าผลไม้ด้วยเทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ.....รายละเอียดเพิ่มเติม
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากเส้นใยธรรมชาติสู่ตลาดออนไลน์" รุ่นที่ 3 
วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2560 นางวารุณี ธนะแพสย์ (ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ)  เป็นประธานในเปิด การอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากเส้นใยธรรมชาติสู่ตลาดออนไลน์"  กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากเส้นใยธรรมชาติ รุ่นที่ 3 พร้อมด้วยคณะนักวิจัย วิทยากรรับเชิญ ณ อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง...รายละเอียดเพิ่มเติม
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การประยุกต์ใช้ฟลาวมันสำปะหลังและฟลาวข้าวในผลิตภัณฑ์ขนมอบ"  
นางวารุณี ธนะแพสย์ (ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ)  เป็นประธานในเปิด-ปิด การอบรมหลักสูตร "การประยุกต์ใช้ฟลาวมันสำปะหลังและฟลาวข้าวในผลิตภัณฑ์ขนมอบ" ประจำปี 2560 โดยมี ดร.ปฐมาจาตกานนท์  รศ.ดร.วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ รศ.ดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา ดร.สุนีย์ โชตินีรนาท ดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม และคณะ จากห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีแป้ง น้ำตาล และข้าว ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ....รายละเอียดเพิ่มเติม
การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลประจำปี 2560 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ 
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2560 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ประจำปี 2557 ณ Blu-O Rhythm & Bowl ชั้น 4 เอสพลานาด งามวงศ์วาน-แคราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมสมทบกองทุนพัฒนาสถาบันผลิตผลเกษตรฯ....รายละเอียดเพิ่มเติม
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "เทคโนโลยีการหมักและการพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพจากชีวมวลทางการเกษตร" 
นางวารุณี ธนะแพสย์ (ผู้อำนวยการ)  เป็นประธานในเปิด-ปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคโนโลยีการหมักและการพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพจากชีวมวลทางการเกษตร"   โดยมีหัวหน้าโครงการคือ  ดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์  และคณะนักวิจัย จากห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม์และจุลินทรีย์....รายละเอียดเพิ่มเติม
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากเส้นใยธรรมชาติสู่ตลาดออนไลน์" รุ่นที่ 2 
วันที่ 24-25 เมษายน  2560 นางวารุณี ธนะแพสย์ (ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ)  เป็นประธานในเปิด การอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากเส้นใยธรรมชาติสู่ตลาดออนไลน์"  กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากเส้นใยธรรมชาติ รุ่นที่ 2 พร้อมด้วยคณะนักวิจัย วิทยากรรับเชิญ ณ โรงแรม กรีน เลค รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่....รายละเอียดเพิ่มเติม
งานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 
เมื่อวันที่ 11 เมษายน  2560 นางวารุณี ธนะแพสย์ (ผู้อำนวยการ) พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้จัดงานวันสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ขึ้นปีใหม่ไทย 2560 เพื่อให้บุคลากรได้แสดงความกตัญญูต่อผู้อาวุโสด้วยการรดน้ำขอพร ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสร้างความสัมพันธ์อันดีของบุคลากรภายในสถาบันฯ...รายละเอียดเพิ่มเติม
พิธีอัญเชิญพระภูมิเจ้าที่ขึ้นสู่ศาลพระภูมิหลังใหม่ 
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 07.00 น. ศ.ดร.ธีระ สูตะบุตร (ที่ปรึกษา) นางวารุณี ธนะแพสย์ (ผู้อำนวยการ) และบุคคลากรสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ร่วมพิธีอัญเชิญพระภูมิเจ้าที่ขึ้นสู่ศาลพระภูมิหลังใหม่ เพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่สถาบันฯ...รายละเอียดเพิ่มเติม
ร่วมพิธีถวายพระพรเนื่องในวโรกาสมงคลที่สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
นางวารุณี ธนะแพสย์ (ผู้อำนวยการ) พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันผลิตผลเกษตรฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรเนื่องในวโรกาสมงคลที่สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 62 พรรษา โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดพิธีถวายพระพรในวันที่  3 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล....รายละเอียดเพิ่มเติม
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสําอางจากโปรตีนรําข้าว" 
นางวารุณี ธนะแพสย์ (ผู้อำนวยการ)  เป็นประธานในเปิด-ปิด การอบรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสําอางจากโปรตีนรําข้าว"   โดยมีหัวหน้าโครงการคือ  ดร.สุคันธรส  ธาดากิตติสาร (รองผู้อำนวยการฝ่ายติดตามประเมินผลและประชาสัมสัมพันธ์)  และคณะนักวิจัย.....รายละเอียดเพิ่มเติม
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาและยกระดับวิสาหกิจพลังงานชีวมวลเพื่อความยั่งยืน" 
นางวารุณี ธนะแพสย์ (ผู้อำนวยการ)  เป็นประธานในเปิด การอบรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาและยกระดับวิสาหกิจพลังงานชีวมวลเพื่อความยั่งยืน" โดยมีหัวหน้าโครงการคือ  ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ (รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ) และคณะนักวิจัยสถาบันผลิตผลเกษตรฯ เป็นผู่จัดและดำเนินดำเนินงานในการอบรมในครั้งนี้....รายละเอียดเพิ่มเติม
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากเส้นใยธรรมชาติสู่ตลาดออนไลน์"  รุ่นที่ 1
วันที่ 20-21 มีนาคม  2560 นางวารุณี ธนะแพสย์ (ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ)  เป็นประธานในเปิด การอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากเส้นใยธรรมชาติสู่ตลาดออนไลน์"  กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากเส้นใยธรรมชาติ รุ่นที่ 1 พร้อมด้วยคณะนักวิจัย วิทยากรรับเชิญ ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น....รายละเอียดเพิ่มเติม
ร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษ &quot:การขับเคลื่อน Thailand 4.0 จากท่านนายกรัฐมนตรี 
นางวารุณี ธนะแพสย์ (ผู้อำนวยการสถาบันฯ) และคณะผู้บริหารของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ เข้าร่วมแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยและรับฟัง พล อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษ "การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้านเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ" เพื่อให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการวิจัย....รายละเอียดเพิ่มเติม
 

หลักสูตรฝึกอบรม 2560

Bangkokbotanic group fin

รายการผู้หญิงถึงผู้หญิง - เจลแต้มสิว

Spring News "เส้นใยไผ่"

รายการเพื่อนคู่คิดเจลแต้มสิว

Jel010514

เกษตร Hotnews

kapi161256

โรงงานผลิตเอทานอล

kapietanal811561

NIR 2014

nir20141

Microbialtech 2013

micro2904561

ชุมชนสิ่งทอจากเส้นใยไผ่

fiber181013

หนังสือวัสดุชีวภาพรักษ์โลก

บริการตรวจวิเคราะห์

analy310556

ผลิตภัณฑ์ผิวสวย

supanida280256

Who's Online

เรามี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์